Client Testimonial: TIPIAK Group

 

Testimony of Patrick NOURRY, CIO at TIPIAK Group: French SEA Rovers run SAP eXpress Agro!

Watch the video